[1]
Babaka Netshinyi Christelle, Badypwyla, Bamuakabasu, Arung Kalau, Bidilukinu, Bugeme, Bukasa, Chola, Feruzi, Ikomba, Ipani, Iteke, Jmutonkole, Kabeya, Kabuyaya Bwambale J, Kainda, Kakisingi Ngama Christian, Kambola, Kanku Mbuyi Joseph et Kanyenze 2024. Défis sanitaires actuels dans le Haut-Katanga: états des lieux et perspectives. Revue Africaine de Médecine et de Santé Publique. (mai 2024).